Notícies

HIDRONIT

Construcció de la primera planta mundial amb la tecnologia HIDRONIT per a l'eliminació catalítica de nitrats en aigua per al consum humà. Aquesta planta garanteix l'abastament d'aigua de boca a la població del Morell (Tarragona), complint els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua, fixats al RD 140/2003.

HIDRONIT, la nova tecnologia catalítica utilitzada en aquesta instal·lació és innovadora i es podrà aplicar en altres llocs que, com a la comarca del Tarragonès, disposin d'aigües freàtiques amb altes concentracions de nitrats.
Aquesta planta ha comptat amb finançament de l'Ajuntament del Morell, l'Agència Catalana de l'Aigüa (Generalitat de Catalunya) i el Centre de Desenvolupament Tecnològic i Industrial (Govern d'Espanya).
HIDRONIT


APLICAT construeix la segona planta de tractament catalític d'aigües contaminades per nitrats per consum d'aigua de boca. La tecnologia HIDRONIT s'utilitza de nou amb èxit en aquestes instal·lacions.
Aquesta planta ha comptat amb finançament de l'Ajuntament de Vallmoll i l'Agència Catalana de l'Aigüa (Generalitat de Catalunya).
BioQuim_rescue


Les empreses APLICAT, Carburos Metálicos, HIDRONIT i Aeris s'han unit per posar en marxa una nova iniciativa a nivell industrial amb l'objectiu de desenvolupar noves tecnologies que millorin la qualitat de les aigües, així com avaluar la seva viabilitat tècnica i mediambiental per tal de reutilitzar d'una manera sostenible un recurs tan preuat com és l'aigua.

Sota el títol "Desenvolupament i integració de tractaments biològics i d'oxidació química per a la reducció sostenible de microcontaminants en aigües residuals", el projecte, liderat per Carburos Metálicos, compta amb un pressupost de gairebé 800.000 euros i està cofinançat per FEDER (Fons Europeu de desenvolupament Regional) en el marc del Programa Operatiu de Catalunya 2007-2013 i per l'agència ACC1Ó (Generalitat de Catalunya).
ASPHALTGEN


projecte internacional Eureka en el qual participen les empreses espanyoles APLICAT i Servià Cantó, l'empresa turca Tüpras i el centre d'innovació català AMIC, amb l'objectiu d'estudiar l'auto-regeneració de materials de construcció per evitar la fatiga de les carreteres en forma de esquerdes.

D'aquesta manera s'intentarà que just quan es formi una esquerda en l'aglomerat asfàltic es pugui regenerar de manera que "cicatritzi" igual que en el món biològic, recuperant les seves propietats originals. L'aplicació d'aquest concepte als materials usats en la construcció de carreteres, permetrà la minimització dels costos de manteniment i evitar els riscos associats a les tasques de manteniment, tant per als operaris com per als usuaris de la via.

Aquest projecte compta amb finançament europeu a través de l'organisme espanyol CDTi per a les entitats espanyoles.