TecnologíaAPLICAT té capacitat per comercialitzar solucions a problemes mediambientals i de procés a partir del seu ampli coneixement de la catàlisi heterogènia.

Les tecnologies catalítiques desenvolupades i validades a nivell pilot són les millors solucions existents en l'àmbit de tractament d'aigües contaminades.


Eliminació de la matèria orgànica de l'aigua.
Mes detalls


L'eliminació de la matèria orgànica recalcitrant de l'aigua.
Mes detalls


L'eliminació de nitrats / nitrits aigua la boca.
Mes detalls
Document informatiu