Services


APLICAT aporta solucions les quals han estat prèviament validades a escala laboratori i/o planta pilot.

Ofereix assajos amb l'efluent a nivell pilot amb la finalitat d'optimitzar els paràmetres de la planta a instal·lar.

La nostra diferència: tecnologies a mida de les necessitats del client , des de l'estudi inicial del problema fins a la posada en marxa de la instal·lació.

Estudis


Estudis de rendiment, selectivitat i vida de catalitzadors

Estudi de reaccions i processos a escala de laboratori i planta pilot

Estudis d'adsorció i desorció

Síntesis


Síntesi de materials micorporosos, mesoporosos i nanomaterials

Síntesi a mida de catalitzadors

Síntesi a mida de nanopatícules

Enginyeria i Disseny


Enginyeria bàsica i de detall

Disseny, construcció i muntatge de processos a escala industrial

Altres


Escalat de processos

Caracterització de materials sòlids

Reactivació de catalitzadors