EquipamentPlantes a escala pilot (1 to 20 L / h) i laboratori (50 to 200 mL / h) amb reactors batch i en continu preparats per treballar a alta temperatura i pressió.

Equips de caracterització de materials sòlids i catalitzadors

Equips per al seguiment en línia de reaccions.

Catalitzadors

Reactor

Esferes de Sílica

Laboratori

Laboratori

Planta Pilot

Reactor UV

Planta Pilot

Reactor Lab

Reactor Lab

Planta destil·lació

Planta destil·lació

Hidronit Planta Pilot

Hidrocaot Planta Pilot

Hidronit Planta Industrial (Vallmoll)

Hidronit Planta Industrial (El Morell)